Home

Koninklijke Militaire School

.be

Home  CLNG

Centrum voor taalonderwijs

Website KMS

© Copyright  2010 - 2014 (KMS/ERM/RMA)

Sitemap |  Disclaimer

Welkom op de website van het centrum voor taalonderwijs (CLNG).


In naam van alle medewerkers van het centrum voor taalonderwijs heten wij u hartelijk welkom op onze website. Ons centrum verzorgt taalcursussen in vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits. De cursussen tweede landstaal bereiden de studenten voor om op hun niveau vlot te functioneren binnen een tweetalige instelling. Engels en Duits daarenboven zijn in een maatschappij waar internationale samenwerking steeds belangrijker wordt, een onmisbaar communicatiemiddel.


Doelpubliek


Wij geven lessen niet alleen aan de leerlingen van de Koninklijke Militaire School (Bachelor & Master) maar ook aan alle officieren van Defensie. Het centrum bereidt enerzijds een groot aantal kandidaten voor op de wettelijke taalexamens tweede landstaal. Anderzijds geven we ook les aan militaire attachés die in België werken en aan internationale officieren die bijvoorbeeld de hogere stafopleiding of de hogere opleiding voor militaire administrateur volgen en die wensen hun talenkennis bij te schaven. Bovendien is er een nauwe samenwerking met de Nederlandse Defensie en ook met de Belgische Politie, die ons enkele van haar eerstaanwezende commissarissen toevertrouwt.


Accent


Het accent ligt vooral op de praktijk van de taal. Wij hechten ook veel belang aan de specifieke militaire woordenschat en aan het opstellen van bondige en duidelijke teksten, die onontbeerlijk zijn voor een goede militaire communicatie.


Taalexamens en examencommissies


Een ander aspect van de verantwoordelijkheden van het centrum voor taalonderwijs is de deelname aan examencommissies voor de taalexamens door Defensie georganiseerd. Die examens bakenen de loopbaan van een officier af: examen om tot de KMS te worden toegelaten, wezenlijke kennis van de tweede landstaal om tot onderluitenant benoemd te worden, wezenlijke kennis niveau kandidaat-majoor en ten slotte examen over de grondige kennis. Het onderwijzend personeel maakt deel uit van de examencommissies als examinator of als verbeteraar, maar moet ook de verschillende teksten en vragen bezorgen die nodig zijn voor al die examens.

Directeur CLNG

Thierry Stainier

Leerstoelhoofd Nederlands

Jean Hargot

Leerstoelhoofd Frans

Anne van Vlierden

Leerstoelhoofd Duits

» Contact voor de taalexamens